Cenově výhodné pojištění vozidel

Výpověd ze zakonného pojištění auta

Výpověď ze zákonného pojištění vozidle může podat samozřejmě každý. Zde si ukážeme několik situací, kdy je možné výpověď podávat aniž byste museli platit jakékoli poplatky za nedodržení smluvních podmínek. Výpověď můžete podat tady do dvou měsíců od sjednání smlouvy. Dále také ke konci pojistného období, kdy se rozhodnete neprodlužovat smlouvu. Jedním z nejčastějších případů výpovědí je změna vlastníka vozidla z důvodu prodeje, darování a podobně. Samozřejmostí je také zánik pojištění pro neplacení pojistky. Výpověď je také možné podat do tří měsíců od doručení o vzniku pojistné události.

Nejlepší formou ukončení je ukončení smlouvy na základě dohody obou stran pojistné smlouvy. Smlouva může být také ukončena na základě zániku předmětu smlouvy, to jsou případy likvidace vozidla a také jeho vyřazení z provozu. Samozřejmostí je také vyřazení z důvodu odcizení vozidla. Samozřejmostí je také ukončení smlouvy do 14 dnů v případě, že jste pojištění sjednali pomocí internetu on-line. Máte také možnost zániku smlouvy s nesouhlasem změny pojistného na nadcházející pojistná období.

Toto jsou nejčastější důvody na ukončení smlouvy o povinné ručení. Vždy je vhodné doložit výpověď písemně na jakoukoli pobočku nebo zaslat doporučeně na sídlo pojišťovny.

Ceny pojištění

Tento záznam byl zaslán Povinné ručení vozidel a označen , , , . Záložka je zde.

Komentáře jsou uzavřeny.